Üyelikler

Robolit LLC teknoloji ekosistemi içerisinde aktif bir kuruluştur. Standart komitelerinden düşünce gruplarına kadar çok geniş bir yelpazedeki organizasyonlar içerisinde bulunuyoruz. Bu birliktelikler piyasanın ihtiyaçları ve sektörün teknolojik düzeyi hakkında en son bilgilere erişmemizi sağlıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz farklı gruplar arasında köprü görevi görerek fikir akışı ve çözüm yaratılmasında anahtar rol oynuyoruz.

Güvenlik Sektörü Odaklı İnsansız Kara Sistemleri Üzerine Düşünce Ekosistemi

Robolliance güvenlik ve gözetleme odaklı sistemler ile ilgilenen teknoloji ortakları ve sector liderlerinin bir array geldikleri bir fikir alışverişi sistemidir. Otomatik ve insansız kara araçlarının güvenlik ve gözetleme ihtiyaçlarına nasıl cevap verebileceği bunun orta ve uzun dönemlerdeki etkilerini anlamayı hedefler.  Robolit kurucu ve CEO Haldun Komsuoglu bu organizasyonda uzaman ortak olarak organizasyonun kuruluşundan bu yana görev yapmaktadır.

ASTM Alt Komitesi E54.09 Arama Kurtarma Robotlarının Vatan Güvenliği Uygulamaları

Amerikan Vatan Güvenliği Bakanlığı (DHS) tarafından desteklenen ASTM International tarafından organizasyonu yapılan ve Amerikan Standartlar Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan geniş kapsamlı bu çalışmada arama kurtarma ve askeri amaçlı robotik sistemlerin kabiliyet ve performanslarının objektif kriterler çerçevesinde ölçülmesi ve sistemler arasında karşılaştırılma yapılabilmesini sağlayacak standart test metodları geliştirilmektedir. Uzun vadede bu standartların devlet ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak robot alımlarında temel seçim kriterleri olarak kullanılması planlanmaktadır. 2009 yılında katıldığı ASMT E54.09 alt komitesinde 2012’den bu yana hareketli manipulatörler üzerine standart geliştirici ortak kurum olarak hizmet vermektedir.

RoboCupRescue

Afet kurtarma insanlığın karşısında en önemli sosyal problemlerden birisidir. İçerisinde çok sayıda ve birbirinden ciddi farklılıklar gösteren olgunun olduğu bu karmaşık ve zorlu ortamlarda çözüm sağlayacak sistemlerin geliştirilmesine olan ihtiyaç her gün artmakta. RoboCupRescue projesinin amacı bu acil ihtiyaçlara yönelik araştırma ve geliştirme aktivitelerini muhtelif seviyelerde desteklemek ve hızlandırmaktır. Bu amaca yönelik komite çoklu koordine takım çalışmaları, fiziksel prototip robotlar ile arama kurtarma denemeleri, destekleyici bilgi sistemleri, kişisel dijital asistanların kullanımı, standard simulatör ve karar mekanizmalarının geliştirilmesi ve de bu çalışmalar esnasında kullanılacak objektif ölçümleme kriterlerinin belirlenmesi üzerine çalışmaktadır.  Robolit RoboCupRescue organizasyon komitesi içerisinde aktif üye olarak 2012 yılından bu yana bulunmaktadır.